Các cụ có nói “Đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt” là ý nói phong cảnh thanh bình của một làng quê Việt Nam. Làng Nội An, ngoài đình Nội An thờ Linh Lang Đại Vương – một di tích lịch sử cấp quốc gia, còn có chùa.

Ngày 22.4, tức ngày 11.3 âm lịch, chùa làng chúng tôi có tổ chức rước Phật, từ chùa cũ ra chùa mới.

Nguyên chùa làng tuy cổ kính xa xưa nhưng nhỏ bé, nhờ đóng góp, công đức của toàn thể dân làng và bà con gần xa, trong nhiều năm, tới nay, một ngôi chùa mới khang trang đang được xây dựng, có tên chữ là chùa Cảnh Linh.

Việc xây chùa hoàn thành giai đoạn I vào ngày 25.4 tới, tức 14.3 Tân Sửu 2021.

Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố
Ảnh: Nguyễn Văn Tố